Logopeda / Neurologopeda

Zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny.

Z każdym dzieckiem prowadzone są ćwiczenia, których wymaga ono na danym etapie rozwojowym.  Plan zajęć oraz ich przebieg ustala się indywidualnie po dokonaniu przez logopedę diagnozy. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone ćwiczenia pozwalają na profilaktykę wad i zaburzeń mowy oraz poszerzanie kompetencji językowych dzieci. Przynoszą jeszcze lepsze rezultaty, gdy mają swoją kontynuację w domu.

 

Do głównych zadań logopedy w należy:

 • diagnoza logopedyczna,
 • wspomaganie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • stymulacja zaburzonych funkcji poznawczych, zwłaszcza percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • usprawnianie aparatu mowy-czynności fizjologicznych odpowiedzialnych za rozwój mowy (masaże twarzy i jamy ustnej),
 • usprawnianie funkcji prewerbalnych :połykania żucia i gryzienia,
 • ćwiczenia małej motoryki-praksji ręki, ćwiczenia grafomotoryczne,
 • prowadzenie ćwiczeń przygotowujących do wywoływania zaburzonych głosek,
 • korekcja wad wymowy,
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;