Pedagog specjalny

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, z zastosowaniem odpowiednich metod i technik, skierowane na zlikwidowanie lub zmniejszenie trudności i opóźnień w nauce, jak również zaburzeń w zachowaniu. Oddziaływania te są szczególnie istotne na początku kariery szkolnej dziecka, zapobiegają bowiem niepowodzeniom w nauce, wynikającym z problemów z czytaniem, pisaniem, liczeniem i z innych szkolnych umiejętności.

Zajęcia z terapii pedagogicznej skierowane są do dzieci:

  • o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
  • z problemami w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
  • z zaburzeniami mowy,
  • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
  • ujawniających problemy z nauką pisania i czytania,
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Porażki na gruncie szkolnym przyczyniają się spadku samooceny dziecka. To zaś może generować problemy wychowawcze, emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwość stabilnego rozwoju  poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Terapię prowadzi specjalista mający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej