Terapia Integracji Sensorycznej

Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych w Polsce. Stosowana jest w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi, trudnościami w nauce szkolnej oraz z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Autorką metody jest Jean Ayres.

Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza  bodźce zmysłowe, które docierają do naszego ciała. Poszczególne zmysły współdziałają ze sobą podczas wykonywania złożonych zadań i ten proces stanowi  podstawę do ich integracji.

Prawidłowe funkcjonowanie każdego dziecka, jego ogólny i wszechstronny rozwój psychoruchowy, jest uzależniony od prawidłowego rozwoju i integracji systemów zmysłowych;

  • wzrokowego
  • słuchowego
  • dotykowego
  • proprioceptywnego (czucia głębokiego)
  • przedsionkowego
  • układu węchu i smaku

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, dzięki któremu wrażenia sensoryczne płynące z otoczenia i własnego ciała mogą być użyte w celowym działaniu.

Zaburzenia procesów SI wpływają negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Opóźniają kształtowanie zdolności komunikacyjnych, rozwój motoryczny, społeczny, emocjonalny oraz mają wpływ na proces uczenia się.

 

Dla kogo SI?
Metoda SI skierowana jest do dzieci zdrowych, w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, których rozwój przebiega prawidłowo, jednak borykają się z problemami, które mogą utrudniać ich codzienne funkcjonowanie. Oto niektóre zaburzenia z zakresu SI:

– dziecko ma słabą równowagę, potyka się, przewraca,
– ma problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu,
– szybko się męczy lub jest stale w ruchu,
– ma nienaturalny lęk przed wysokością, upadkiem,
– ma problemy z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze, wiązanie sznurowadeł,
– podczas zajęć stolikowych często podpiera głowę,
– nie lubi zabaw ruchowych,
– ma słabą koordynację ruchową
– nie lubi określonych tkanin, zabawek,
– ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych,

Metoda SI skierowana jest również do dzieci z MPDz, zespołem Aspergera, dzieci autystycznych, z kruchym chromosomem X, i wielu innych, u których bardzo często współwystępują zaburzenia integracji sensorycznej.

Kto prowadzi terapię;

Terapia prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej, który jest uprawniony do diagnozowania oraz prowadzenia terapii.

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest indywidualnie ( terapeuta-dziecko).

Czas trwania terapii 45 min.